Välkommen till hemsidan för Runhällen - Enåker

Hur året 2021 kommer att se ut vet ingen i dagsläget. Mer information kommer under våren.

Runhällens byalags pubkvällar 2020 (info från förra året)

skulle ha startat fredagen den 29 maj av Runhällen norr om vägen.

Tyvärr kunde det inte bli av pga coronapandemin.
Byarnas kontaktpersoner samlades vid hembygdsgården för rådslag tisdagen den 19 maj. Fjorton kontaktpersoner samt fyra styrelsemedlemmar enades då om att 

•     OM / NÄR myndigheterna utfärdar nya restriktioner gällande antal personer som tillåts sammanträffa, skall denna grupp åter samlas och ha ett rådslag om hur ev. pubsäsong ska fungera.

•     Det 25-årsjubileum som skulle ha firats denna sommar, får än så länge stå ”på vänt”.

                                                                                       Skrev gjorde Britt Marie

Hemsidan runhallen-enaker.se var från början en del av Leader projektet "Enåkerbygdens framtid och utveckling". Projektledare var Margaretha Gadde-Jennische.

Hemsidan lever fortfarande kvar och arbetet är ideellt. 

kyrka.jpg
vinter3.jpg
dans1.jpg