Välkommen till hemsidan för Runhällen - Enåker

Byalagets styrelsemöte 2021-10-31

vinter3.jpg
dans1.jpg

Hemsidan runhallen-enaker.se var från början en del av Leader projektet "Enåkerbygdens framtid och utveckling". Projektledare var Margaretha Gadde-Jennische.

Hemsidan lever fortfarande kvar och arbetet är ideellt. 

logo.png
kyrka.jpg