Välkommen till hemsidan för Runhällen - Enåker

 

 

Välkomna alla medlemmar i Runhällens Byalag!

Vi ses på tunet vid Enåkers hembygdsgård 19 - 23 kring mat och dryck.

OBS  som vanligt : ENDAST KONTANT BETALNING!!

  9/7     Ingbo by

16/7     Runhällen NORR om vägen

23/7     Enåkersby/Hallarsjö

30/7     Österbo

 6/8      Runhällen SÖDER om vägen     

vinter3.jpg
dans1.jpg

Hemsidan runhallen-enaker.se var från början en del av Leader projektet "Enåkerbygdens framtid och utveckling". Projektledare var Margaretha Gadde-Jennische.

Hemsidan lever fortfarande kvar och arbetet är ideellt. 

kyrka.jpg