top of page

Enåkers Hembygdsförening

 

Enåkers Hembygdsförening, som bildades 1943, är till för dem med intresse för Enåkerbygdens historia, utveckling och framtid. Föreningen äger och driver Enåkers Hembygdsgård, belägen strax väster om Runhällens samhälle.

På hembygdsgården finns mycket att se och uppleva. Här finns olika typer av byggnader, parstugan från Sjövastkärret och enkelstugan från Luften, linbastun, smedjan från Kroksbo, bodar från Långmossen och Persbo samt ladan från Järlebo. I byggnaderna finns samlingar av föremål från bygden och i linbastun visar Runstensmuseet sin utställning om runstenarna i Heby kommun.

 

På Hembygdsgården har föreningen egna arrangemang och aktiviteter, men den upplåtes också åt andra. Föreningen samarbetar särskilt med Enåkers Bygdegårdsförening och Runhällens Byalag. Under vissa fredagskvällar hela sommaren har Runhällens Byalag hembygdsgillen för medlemmarna på Hembygdsgårdens tun. Under sommarsöndagar mellan kl.12-16 är museer, hantverksbod och kaffeservering på hembygdsgården öppna.

Ordförande är "Kyrk Kalle" Andersson.

För mer information se föreningens hemsida: www.enakerhembygdsgard.se.

 

Hantverk

Försäljning av lokala hantverk vid Enåkers Hembygdsgård, öppet Söndagar över sommaren samt vid aktiviteter och vid Julmarknaden.
Även vävstuga och växtfärgning är något som görs vid hembygdsgården.
 

kalas7.jpg
hantverksbod.jpg

Enåkers Bygdegårdsförening, klicka på länk. Öppnas i nytt fönster.
 

 

 

 

Runhällens Byalag

 

Byalaget har som 1:a målsättning att stödja utveckling och kultur i vårt geografiska område. Ekonomiskt stöd till Enåkers Bygdegård och dess verksamheter som bland annat består i teater (Friteatern har haft ett Flertal uppträdanden) LillBabs, Devine, Taube , Elvis och Ted Gärdestad-tolkare. Vidare har arrangerat resor med buss för ortens barn, senast till Stockholm och Aquaria, Junibacken, Naturhistoriska Riksmuseet och Teknorama, vilket var mycket uppskattat av alla barnen från Enåker och Runhällen.

Vidare upprätthåller Byalaget, med hjälp av en vassklippningsbåt en kanotled från Venenbadet via Mellanhallaren till Lillån, Storån och slutligen fram till Östa. Byalaget sköter även Venenbadet med städning av badstranden varje morgon sommartid med hjälp av ungdomar från trakten, vilka får en liten lön för detta.

Även hembygdsgillen för medlemmar under sommaren på fredagskvällar på Enåkers hembygdsgårds tun.

Byalagets styrelsemöte 2020-05-12
Byalagets styrelsemöte 2020
Byalagets Verksamhetsberättelse 2019
Byalagets Årsmöte 2019
Byalagets styrelsemöte 2019
2018-2019_Byalagets_verksamhetsberättels
Byalagets Verksamhetsberättelse 2018-2019
Byalagets Verksamhetsberättelse 2020
Konstituerande 2021
Byalagets Årsmöte 2021

Styrelsemöte Byalaget 2021-06-20

Byalagets styrelsemöte 2018

Runhällen BoIS Bordtennis
Kontakt:
Fredrik Johansson
Saxen
744 93 Runhällen
Tel.0224- 920 63

 

Runhällen BoIS Fotboll (Runavallen)
Kontakt:
Olle Hedlund

För mer information se hemsida:  www.laget.se/rbois

Atinakören, länk till hemsida: Atinakören

bottom of page