top of page

Enåkers Hembygdsförening

 

Enåkers Hembygdsförening, som bildades 1943, är till för dem med intresse för Enåkerbygdens historia, utveckling och framtid. Föreningen äger och driver Enåkers Hembygdsgård, belägen strax väster om Runhällens samhälle.

På hembygdsgården finns mycket att se och uppleva. Här finns olika typer av byggnader, parstugan från Sjövastkärret och enkelstugan från Luften, linbastun, smedjan från Kroksbo, bodar från Långmossen och Persbo samt ladan från Järlebo. I byggnaderna finns samlingar av föremål från bygden och i linbastun visar Runstensmuseet sin utställning om runstenarna i Heby kommun.

 

På Hembygdsgården har föreningen egna arrangemang och aktiviteter, men den upplåtes också åt andra. Föreningen samarbetar särskilt med Enåkers Bygdegårdsförening och Runhällens Byalag. Under vissa fredagskvällar hela sommaren har Runhällens Byalag hembygdsgillen för medlemmarna på Hembygdsgårdens tun. Under sommarsöndagar mellan kl.12-16 är museer, hantverksbod och kaffeservering på hembygdsgården öppna.

Ordförande är "Kyrk Kalle" Andersson.

 

Hantverk

Försäljning av lokala hantverk vid Enåkers Hembygdsgård, öppet Söndagar över sommaren samt vid aktiviteter och vid Julmarknaden.
Även vävstuga och växtfärgning är något som görs vid hembygdsgården.
 

kalas7.jpg
hantverksbod.jpg

Enåkers Bygdegårdsförening

Enåkers Bygdegårdsförening bedriver verksamheter i Bygdegården och förvaltar fastigheten.
Bygdegården är en viktig samlingspunkt i bygden och alla är välkomna att föreslå nya aktiviteter där.
Styrelsen, vald på årsbasis, verkar för att ta initiativ till
nya aktiviteter, hyra ut lokaler och utrustning samt
ta hand om fastighetens drift.

 

För att hyra Bygdegården, kontakta Britta Lindberg tel: 070-4074657

 

Protokoll från Bygdegårdsföreningens års och styrelsemöten hittar du här

 

Runhällens Byalag

 

Byalaget har som 1:a målsättning att stödja utveckling och kultur i vårt geografiska område. Ekonomiskt stöd till Enåkers Bygdegård och dess verksamheter som bland annat består i teater (Friteatern har haft ett Flertal uppträdanden) LillBabs, Devine, Taube , Elvis och Ted Gärdestad-tolkare. Vidare har arrangerat resor med buss för ortens barn, senast till Stockholm och Aquaria, Junibacken, Naturhistoriska Riksmuseet och Teknorama, vilket var mycket uppskattat av alla barnen från Enåker och Runhällen.

Vidare upprätthåller Byalaget, med hjälp av en vassklippningsbåt en kanotled från Venenbadet via Mellanhallaren till Lillån, Storån och slutligen fram till Östa. Byalaget sköter även Venenbadet med städning av badstranden varje morgon sommartid med hjälp av ungdomar från trakten, vilka får en liten lön för detta.

Även hembygdsgillen för medlemmar under sommaren på fredagskvällar på Enåkers hembygdsgårds tun.

Protokoll från Byalagets års- och styrelsemöten hittar du här

Runhällen BoIS Bordtennis
Kontakt:
Fredrik Johansson
Saxen
744 93 Runhällen
Tel.0224- 920 63

 

Runhällen BoIS Fotboll (Runavallen)
Kontakt:
Olle Hedlund

För mer information se hemsida:  www.laget.se/rbois

Atinakören

En blandad kör som övar i Församlingshemmet vid Enåkers kyrka på tisdagar kl. 18:30. Dirigent är Margareta Alkstål och ordförande heter Lotta Hiller. Om Ni vill ha kontakt med oss vänd er till Lotta.Hiller@gmail.com

Länk till hemsida: Atinakören

bottom of page